SWN INŻYNIERIA

Przyłącze wody Przyłącze kanalizacji AQUA Bielsko-Biała, Pisarzowice, Kozy, Wilkowice, Jaworze, Rybarzowice, Buczkowice plan sytuacyjny

Przyłącze wody przyłącze kanalizacji procedury rozwiązania kierunki

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN:

Posiadając warunki techniczne przyłączenia należy skontaktować się z SWN INŻYNIERIA w celu realizacji planu sytuacyjnego / projektu technicznego a w niektórych przypadkach i sieci wodno kanalizacyjnej wymaganych do wykonania w terenie przyłącza.

Nasze biuro projektowe jednym słowem zapewnia wszystkie niezbędne formalności w celu realizacji projektu przyłącza.

Opracowanie takie powinno zawierać szereg wymaganych uzgodnień i opracowań które załatwiamy za Inwestora od momentu podpisania umowy do uzgodnionego projektu.

Przyłącze wodociągowe

„odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym”.

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. To oznacza, że należy poddać się procedurze zgłoszenia. Jeżeli właściwy urząd nadzoru architektoniczno-budowlanego nie zgłosi zastrzeżeń w ustawowym terminie, można zaczynać inwestycję.

Do wykonania przyłącza wodociągowego potrzebne jest:

  • wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego, o co trzeba wystąpić do miejscowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji tutaj procedura,
  • projekt przyłącza (plan sytuacyjny) wykonany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, najlepiej przez biuro projektowe współpracującego z przedsiębiorstwem wodociągowym,    
  • zgoda na trasę przyłącza, którą uzyskuje się na Naradzie koordynacyjnej przy lokalnym Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub uzgadniając PZT z przedsiębiorstwami branżowymi dla danego uzbrojenia.
  • klauzula uzgadniająca Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie przyłącza według przedstawionego projektu,

Przyłącze kanalizacyjne

„odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Należy wykonać zgłoszenie do danego przedsiębiorstwa wodociągowego tak jak to ma miejsce dla przyłącza wodnego. Procedura wykonania również jest bliźniacza do przyłącza wody.

Przyłącza wodociągowe przyłącza kanalizacyjne etapy realizacji

Wykonanie przyłącza wodociągowego przyłącza kanalizacyjnego do domu

Aby fizycznie mieć możliwość wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po pierwsze należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza. Następnie należy podpisać umowę oraz wybrać odpowiedniego wykonawcę dla robót wod kan. Firma powinna wykonać dalsze czynności biorąc również pod uwagę wizytę geodety.

Odbiór podłączenia wod-kan do domu

Ostatnim etapem kiedy rurociąg nie jest zasypany jest odbiór techniczny. Odbioru dokonuje w otwartym wykopie inspektor danego przedsiębiorstwa. W trakcie tych czynności zanim zakryjemy wykop geodeta robi pomiary tworząc dokumentację powykonawczą. Dokumentacja zostaje zgłoszona do Urzędu Miejskiego bądź Starostwa Powiatowego.

swn.com.pl

OFERTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA / BIURO PROJEKTOWE BIELSKO – BIAŁA  PROJEKTUJEMY DLA CIEBIE

Przyłącze wody Przyłącze kanalizacji AQUA Bielsko-Biała, Pisarzowice, Kozy, Wilkowice, Jaworze, Rybarzowice, Buczkowice plan sytuacyjny